Kvalitetspolicy

Vi ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor. Vi levererar kvalitet genom detaljerad planering, rak och tydlig kommunikation, projektuppföljning och innovativa och kostnadseffektiva lösningar.


Genom att tro på ett nära samarbete med dig som kund hittar vi alltid den lösning som är bäst anpassad för projektet. Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förändringar och genom att se över vårt arbetssätt.
​​​​​​​Key arbetar enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 ledningssystem.

Key 

Växel: 08-51 83 99 10
Bolidenvägen 18
121 63 Johanneshov