Miljö & Säkerhet

Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön. Vi ska genom en ständig dialog sträva efter att kunder och samarbetspartners känner tilltro och trovärdighet till vårt miljöarbete. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterföljs.

Vi minskar verksamhetens miljöpåverkan genom:
  • effektiv och hållbar material- och avfallshantering. 
  • att i största mån minska person- och materialtransporter. 
  • att i största mån välja, om möjligheten finns, miljöanpassade produkter. 
​​​​​​​Säkerhet är vår högsta prioritet. Vi jobbar för skadefria och hälsosamma arbetsplatser. Vi arbetar efter de regler och krav som ställs men det ligger även i vårt intresse att vi som företag uppmuntrar våra anställda att ta ansvar för sin och sina arbetskamraters säkerhet och välmående. Våra anställda är navet i Key, och genom arbetsberedning inför varje nytt projekt och rätt skyddsutrustning ger vi personalen rätt förutsättning att leverera det bästa möjliga.

Key 

Växel: 08-51 83 99 10
Bolidenvägen 18
121 63 Johanneshov