Tjänster

TOTALENTREPRENAD 

 • Projektering och utförande 

SNICKERIER 

 • Dörrar & Fönster 
 • Finsnickeri 
 • Golvläggning  

INREDNINGAR 

 • Kök 
 • Garderober 
 • WC/Bad-utrustning  
 • Beslag 

GIPSENTREPRENAD 

 • Innerväggar 
 • Ytterväggar 
 • Utfackningsväggar 
 • Undertak

BETONGENTREPRENAD 

 • Murade och gjutna konstruktioner 
 • Stenarbeten 

FASADENTREPRENAD 

 • Fasadarbete och fasadrenovering inom alla fasadmaterial 

MÅLERIENTREPRENAD 

 • Ny- och ommålning, både in- och utvändigt